Olfaktorinė edukacija

Dizainas be pavadinimo (94)

Olfaktoterapija yra kryptinga aromaterapijos dalis, kuri per kvapus balansuoja žmogaus emocijas, atskleidžia jo aukščiausią potencialą, stiprybes ir talentus.

Olfaktoterapijoje naudojami tikslingai parinktų augalų aukščiausios kokybės eteriniai aliejai, kurie per uoslę aktyvuoja smegenyse esančius centrus ir išlaisvina sukauptas neigiamas emocijas, atkuria bei stiprina vidinius žmogaus resursus.

Olfaktoterapija yra paprastas, bet labai stiprus įrankis. Eterinių aliejų nauda yra didžiulė ne tik dėl malonių kvapų, bet ir jų nešamos žinutės žmogui. Eterinių aliejų kvapai skatina žmones labiau pažinti save, augti, tobulėti, atsipalaiduoti, išsilaisvinti, įgyti drąsos, pasitikėjimo ir tikėjimo savimi.

Dizainas be pavadinimo (93)

Kuo ši edukacinė programa naudinga organizacijai?

Olfaktorinė edukacinė programa suteikia kiekvienam organizacijos darbuotojui žinių ir įrankius, kuriuos naudojant darbuotojai išmoksta atsipalaiduoti, sumažinti streso daromą žalą sveikatai ir darbo efektyvumui, tampa pozityvesni, randa ir stiprina savo stiprybes, kurios padeda didinti darbingumą bei kurti organizacijai didesnę pridėtinę vertę.

Kokybiškų eterinių aliejų nauda perduodama išoriškai per uoslę. Kruopščiai bei kiekvienam individualiai parinkti kvapai veikia tam tikrus smegenų centrus, kurie yra atsakingi už emocinės būsenos gerinimą. Esant gerai emocinei būsenai, gerėja darbuotojų darbo našumas.

Olfaktorinė edukacinė programa bei eterinių aliejų nauda organizacijai padeda įgyvendinti šiuos uždavinius:

  • Didinamas darbuotojų darbo našumas, atliekamų darbo funkcijų efektyvumas;
  • Didinama darbuotojų motyvacija ir įsitraukimas į organizacijos tikslų siekimą;
  • Kuriamas geresnis darbuotojų tarpusavio bendravimo klimatas;
  • Gerinama vidinė ir išorinė komunikacija tiek komandose, tiek su klientais.

Kaip vyksta edukacinė programa?

Mokymai vyksta 3 etapais nedidelėse grupėse. Susitikimai organizuojami 3 kartus kas 21 dieną ir trunka po 3 valandas. Toks mokymų suskaidymas užtikrina organizacijos darbuotojų didesnį įsitraukimą bei padeda fokusuotis į mokymų metu jam ir organizacijai naudingiausių, geriausių rezultatų siekimą, vidinių resursų atskleidimą bei jų panaudojimą.

Susitikimų metu kiekvienas dalyvis gauna individualiai tik jam parinktus eterinius aliejus, kurie stimuliuoja jį ir padeda atskleisti geriausią savęs versiją. Tokiu būdu yra didinamas darbo našumas, mažinamas streso lygis.

  • Programos trukmė: 63 dienos
  • Dalyvių grupėje skaičius: 8-15 žmonės
  • Susitikimų skaičius su olfakterapijos mentoriumi: 3 susitikimai
  • Susitikimo su olfakterapijos mentoriumi trukmė: po 3 val. kiekvieno susitikimo metu
  • Priemonės, darbo įrankiai: kiekvienam dalyviui, susitikimų metu, yra įteikiamas adaptuotas  eterinis aliejus, kurio užtenka 21 dienai (iki sekančio susitikimo).
Olfaktoterapijos mokslo ir meno mokiausi Prancūzijos aomaterapijos mokykloje: MILLAROM EURL – Ecole Française d’Aromathérapie Scientifique
Studijos ir praktinis darbas, diplominio gynimas truko 1,5 metų.
Šios studijos man atvėrė naują supratimą apie kvapų poveikį žmogui, jo emocijoms ir davė naują suvokimą, kad vienas kvapnus lašas gali padėti dideliam kiekiui žmonių. Tai padeda žmonėms jausti save, labiau girdėti ir suprasti savo giliuosius poreikius.
 
Toliau tęsiu aromaterapijos studijas Prancūzijos valstybiniame lygmenyje akredituojoje pagal DATADOCK mokykloje Ecole Francaise d’Aromathérapie Intégrative (https://www.ecole-aroma.com/) 
Scroll to Top